Wat is een website?

Een website is de plaats op het internet waar verschillende informatie over een bepaald product te vinden is. Het kan gaan om informatie over uw bedrijf, online winkels, download websites, educatieve sites, ezv.

Eigenlijk allerlei informatie die u maar kunt bedenken.

Uw website is een bron van informatie over uw product en moet op een makkelijke, veilige en voor iedereen begrijpelijke manier door derden gebruikt kunnen worden.

Het succes van een website is afhankelijk van een aantal factoren o.a.:

  • of uw product interessant is voor de buitenwereld,
  • of uw site hoge informatiewaarde over een bepaald onderwerp bevat etc.
Op een aantal van bovenstaande factoren hebben wij als software ontwikkelaars geen invloeden, echter kunnen wij er voor zorgen dat uw site technisch perfect in orde is.

Dat doen wij door het bouwen en implementeren in vier fases te splitsen.